Condicions d'us

Cancel•lacions del servei i devolucions

La cooperativa Prospeccions en Sorra, SCCL és la responsable del servei ofert sota el nom de La Bullanga. En aquest sentit, l’equip de la cooperativa es reserva en tot moment el dret de cancel•lació del servei contractat unilateralment. En tal cas, s’oferirà una data alternativa per a dur a terme el servei o s’oferirà el retorn de l’import pagat pels eventuals usuaris i usuàries.

Si la cancel•lació del servei es produeix per part dels usuaris i usuàries, només es retornarà l’import si la cancel•lació s’ha produït amb un mínim de 72 hores d’antelació respecte l’inici de l’activitat contractada. En cas de força major, meteorologia adversa o altres causes externes que impedeixen el normal desenvolupament del servei, s’estudiarà si el servei pot ser reubicat en una altra data, però no es procedirà a la devolució dels diners si l’activitat ja ha començat.

Responsabilitat civil

La cooperativa Prospeccions en Sorra, SCCL ni cap membre del seu equip no es fa responsable dels danys personals o inconvenients patits per negligència pròpia dels usuaris ni del perjudici ocasionat per furts, pèrdues o altres incidents imprevistos causats per terceres persones alienes al servei ofert.

El cos et demana aventura?